Vrije Kleuterschool Valkenberg Vrije Kleuterschool Valkenberg Vrije Kleuterschool Valkenberg
U bent nu hier: Home - ONZE SCHOOL - ONZE SCHOOL

ONZE SCHOOL

DIRECTIE + PERSONEEL

Directie: Claudine De Norre 

 

Kleuterjuffen:

Peuter en 1ste kleuterklas:

Mieke Synnave : Op maandag - en dinsdagnamiddag en op donderdag.

Juf. Mieke zorgt ook voor de zorgwerking en extra opndersteuning in de klas waar nodig.

Steffie De Couvreur : Op maandag - , dinsdagvoormiddag en op woensdag en vrijdag .

 

2de en 3de kleuterklas:

Leentje Van der Meulen

 

 

 

Turnjuf:

Steffie De Couvreur : op maandag en dinsdagnamiddag.

 

Kinderverzorgsters:

Wilfrida Bekaert en Fabienne Flamand

 

Administratief medewerkster:

Mirabelle De Lange

 

Preventieadviseur:

Patrick Vandemenschbrugge

 

 

 

ONZE SCHOOLVISIE

 

 

In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Als schoolteam willen we een goede sfeer scheppen, waarin voortdurend aandacht besteed wordt aan de eigenheid van elk kind in zijn ontwikkeling. Om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van alle kinderen , trachten we een zorgbeleid op kindermaat aan te bieden en uit te breiden, weliswaar binnen de grenzen van onze draagkracht. Het zorgbeleid op onze school is daarom van zeer groot belang.

Waarbij we alle kinderen optimale kansen geven.

Alle kinderen vanuit hun eigen mogelijkheden laten ontwikkelen.

Kinderen die risico's lopen in hun ontwikkeling of die in hun leren bedreigd zijn op tijd opsporen, begeleiden en opvolgen.

De uitbouw van ons zorgbeleid is een opdracht voor het hele team. We hebben geregeld overleg. We werken ook samen met het CLB ( zie schoolreglement pg 3 ) , externe hulpverleners en vooral met de ouders.

ELK KIND IS UNIEK, IEDER KIND IS VERSCHILLEND. Allen hebben ze recht op kwaliteitsvol onderwijs, dat wordt gekleurd met brede zorg.

We willen een kindvriedelijke school zijn, een school waar kinderen ECHT thuis mogen zijn.