Afspraken in de 2de en 3de kleuterklas

afspraken

2de en 3de kleuterklas

Beste ouders,

We zijn ontzettend blij met het vertrouwen dat jullie in onze school stellen ! We hopen dat de start of nieuwe start van jullie kleuter vlot zal verlopen. Via deze weg willen we graag enkele vaste afspraken binnen de klas, school meegeven.

Zo krijgen jullie de kans deze rustig door te nemen en eventueel vragen te stellen.

 • Het schoolreglement en de schooluren kunnen geraadpleegd worden op de website van de school. (www.kleuterschool-valkenberg.be)
 • Kleuterturnen : Juf. Steffie geeft turnen op maandag- en dinsdagnamiddag. Gelieve je kleuter gemakkelijke kledij aan te doen.
 • Eetmogelijkheden : ’s middags : soep (met boterhammen) - soep en warme maaltijd

Op het einde van de maand wordt de rekening meegegeven in de agenda, deze wordt vereffend via de rekening van de school.

 • Eventuele onkosten zullen steeds via de schoolrekening verrekend worden, tenzij anders vermeld.
 • We krijgen hulp in onze school van 2 kinderverzorgsters. Juf Frida zal elke donderdag komen en juf. Fabienne zal op vrijdagvoormiddag (om de 3 weken) een handje komen bijsteken.
 • Woensdag : Fruitdag : Enkel fruit (liefst geschild en in stukjes gesneden) en water. Ook op de andere dagen geven we de voorkeur aan fruit voor de ochtendspeeltijd, in de namiddag kan een droog koekje.
 • Water : kls brengen eigen flesje water mee, symbooltje wordt eraan bevestigd. Flesje staat gedurende de ganse dag in de klas en wordt ’s avonds terug meegegeven naar huis.
 • Kls hebben een kleuterdagboek (heen- en weer schriftje) dat dagelijks mee naar huis wordt genomen en terug mee naar school wordt gebracht.

Wat vinden we hierin terug ? Brieven, wat opgevallen is in de klas, belangstellingspunt van de week met liedjes en versjes, wat brengen we mee naar de klas...Jullie geven aan het gelezen te hebben (door kruisje of paraf) en kunnen ook corresponderen via deze weg.

We durven ’s morgens jullie hulp vragen om samen met je kleuter het boekentasje leeg te maken :

 • Agenda wordt in de bak (2de of 3de kleuterklas) gelegd.

 • Waterflesje wordt in de zwarte bak gezet (met symbooltje

  errond)

 • Fruit mag in de koelzak.

 • Boterhammen mogen in de andere koelzak.

 • Koek mag in de boekentas blijven.

We zouden willen vragen je kleuter geen speelgoed mee te laten brengen (tenzij het uitdrukkelijk gevraagd wordt in de agenda van je kleuter). De ervaring leert dat het veel problemen kan voorkomen (verloren, stuk, van wie ???).

 • Werkjes, tekeningen worden verzameld en na een periode meegegeven in een zelfgemaakte tekenzak. Deze wordt de volgende dag leeg terug meegebracht naar school.
 • We werken rond belangstellingspunten, thema’s in de klas. Deze zal je terugvinden in de agenda.

Regelmatig zal er een ‘hoekenweek’ gepland worden. De bedoeling is om terug rust te vinden na een periode waarin vele nieuwe dingen aan bod zijn gekomen, de hoeken verrijkt werden.

Zo kunnen de afspraken opnieuw duidelijk gesteld worden en is er ruimte om het spel in de hoeken wat te verdiepen.

Afspraken ivm morgen- ,middag-, avondritueel : - Goedemorgenlied

 • Kleuter van de dag wordt gekozen

 • Lijst met namen, kleuters reageren op een afgesproken manier, en

  hangen hun symbool aan de kast.

 • Dagkalender adhv prenten, elke dag heeft zijn kleur. Deze zullen in het

  begin van het schooljaar aan bod komen.

 • Weerkalender: de weerman/weervrouw wordt gekozen. Daarna zingen we het liedje “Goeiemorgen mevrouw, goeiemorgen meneer, ...”, het juiste weerkaartje wordt dan bij de dagkalender gehangen.

 • Opruimen : tamboerijn of belletjes : handen in de lucht, het spel stopt, liedje “Rommel, rommel,...."

 • Aan het einde van de dag gaan de symbolen terug in de doos en 'Lotje' (klaspop) neemt afscheid van haar vriendjes .

  Een vast verloop van de dag kan je terugvinden in de agenda van je kleuter.

  Ons verjaardagsritueel :

 • Op de dag vóór het feest : Juf en kleuter kijken in het verjaardagsboek

  wat de kleuter leuk of niet leuk vindt voor zijn of haar verjaardag.

 • Op de vooravond van de verjaardag

 • Kleuter mag de verjaardagskoffer mee naar huis nemen om enkele

  persoonlijke spulletjes mee te brengen naar de klas.

 • De verjaardagsstoel wordt klaargezet en de zelfgemaakte kroon ligt klaar.

 • Op de dag zelf... (de dag wordt opgebouwd adhv de activiteiten die de jarige heeft gekozen)

 • Jarige mag op de verjaardagsstoel zitten en zijn kroon opzetten. Hij is de kleuter van de dag !

 • Kringgesprekje ivm ‘jarig zijn’...

 • Kleuter mag de kaarsjes op een foptaart uitblazen.

 • Kleuter mag rechtstaan op de feeststoel en we zingen samen : ‘Lang zal hij

  leven...’ . We maken een groot vuurwerk. Jarige krijgt zoentjes van de juf.

 • De verjaardagskoffer gaat open : Jarige toont ’zijn schatten’ en vertelt eventueel. Jarige kan kiezen of er gespeeld wordt met zijn materiaal of

  liever niet.

 • Kleuters maken een tekening voor de jarige, de tekeningen worden

  gebundeld in een feestboekje. De jarige mag zelf kiezen wat hij graag op

  de tekeningen zou willen zien.

 • Jarige mag taart meebrengen en dan vieren we samen feest. Er wordt

  gezongen en op de taart komt een echt vuurwerkstokje.

!!! Er worden geen geschenkjes meegebracht door de jarige kleuter !!!


werken we met een hoekenbord : bij elke hoek hangen het aantal stippen (velcro) waar de kleuters hun symbool kunnen opkleven. Zijn alle stippen weg, dan zit het hoekje vol. We proberen eventjes in dezelfde hoek te spelen tot de juf zegt dat we gaan wisselen. Dan kunnen ze hun symbool in een ander hoekje hangen.

Onze klas telt vele speelhoeken. Om het spel aangenaam te laten verlopen

Dit is een groeiproces. De kleuters leren omgaan met regels en afspraken, beurt afwachten...

 • Juf Mieke zal dit schooljaar de zorg voor haar rekening nemen. Zo kunnen alle kleuters goed opgevolgd worden.
 • Samen met het schoolteam en het CLB proberen we uw kleuter zo goed mogelijk op te volgen in zijn ontwikkeling.
 • We voorzien twee oudercontacten.
 • Afspraken ivm materiaal op de speelplaats :

Maandag : Fietsen van de school (GEEN fietsen meebrengen van thuis) Vrijdag : Kls mogen hun eigen fiets meebrengen naar school

 • Voor de veiligheid van de kinderen willen we vragen, de auto zoveel mogelijk boven te parkeren en je kind(eren) verder te voet naar school te brengen.
 • Achteraan in de agenda vind je een medische fiche. Gelieve deze te laten zitten totdat je ze nodig hebt. Deze moet ingevuld worden door de behandelende arts ivm het toedienen van medicatie. Zonder deze toestemming mogen wij je kleuter geen enkele vorm van medicatie geven !

Wij hopen op een open communicatie en vlotte samenwerking, juf Leentje en het schoolteam