Over Vrije Kleuterschool Valkenberg

bestuur

onze school

Directie + personeel

 • Directie: Claudine De Norre .
 • Kleuterjuffen
 • Mieke Synnave : Peuters en 1 ste kleuterklas 
 • Leentje Van der Meulen : 2de en 3de kleuterklas
 • Turnjuf: Stephanie Broodcoorens : op donderdag en vrijdag het eerste lesuur.
 • Kinderverzorgster : Kim Nelissen op vrijdagvoormiddag
 • Administratief medewerkster: Mirabelle De Lange
 • Preventieadviseur: Patrick Vandemenschbrugge
 • Opvang : Lydia Dhaeyer.
kinderen herfst

onze school

Onze schoolvisie

In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Als schoolteam willen we een goede sfeer scheppen, waarin voortdurend aandacht besteed wordt aan de eigenheid van elk kind in zijn ontwikkeling. Om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van alle kinderen , trachten we een zorgbeleid op kindermaat aan te bieden en uit te breiden, weliswaar binnen de grenzen van onze draagkracht. Het zorgbeleid op onze school is daarom van zeer groot belang. Waarbij we alle kinderen optimale kansen geven.

logo brothers of charity

onze school

Schoolbestuur

Ons schoolbestuur is :

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde

Stropstraat 119

9000 Gent  

 • Sectorverantwoordelijke: Yves Demaertelaere
 • Adjunct sectorverantwoordelijke basisonderwijs: Raf Missorten
 • Congregationele pedagogische begeleiding:
 • Pedagogische begeleider gewoon kleuteronderwijs: Mevrouw Veronique De Kock 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

zwalmvallei

onze school

Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap "Zwalmvallei"    

 

De scholengemeenschap omvat volgende scholen:

 • Vrije kleuterschool Valkenberg: Schoolstraat 6, 9660 Brakel
 • Vrije Basisschool Sint-Augustinus: Driehoekstraat 42a, 9660 Brakel
 • Vrije Basisschool De Kei: Nieuwstraat 23, 9570 Lierde
 • Vrije Basisschool Hundelgem: Hundelgemsebaan 96, 9630 Zwalm
 • Vrije Basisschool Zwalm
  • Afdeling Munkzwalm: Decoenestraat 8, 9630 Zwalm 
  • Afdeling Boekel: Boekelbaan 110, 9630 Zwalm
 • Vrije Basisschool 2geltje
  • Lagere afdeling: Dorpstraat 14, 9667 Horebeke
  • Kleuterafdeling: Sint-Kornelisplein 1, 9667 Horebeke
klas valkenberg

klassen

Peuter- en 1ste kleuterklas

klas valkenberg

klassen

2de en 3de kleuterklas