Afspraken in de Peuterklas en 1ste kleuterklas

2018-2019

Afspraken

Peuterklas en 1ste kleuterklas

Beste ouders,

We zijn ontzettend blij met het vertrouwen dat jullie in onze school stellen ! We hopen dat de start of nieuwe start van jullie kleuter vlot zal verlopen. Via deze weg willen we graag enkele vaste afspraken binnen de klas, school meegeven.

Zo krijgen jullie de kans deze rustig door te nemen en eventueel vragen te stellen.

Jullie kleuter wordt begeleid door 2 juffen : Op maandag-, dinsdag en woensdagvoormiddag en vrijdag door juf Steffie. Op maandag- en dinsdagnamiddag en donderdag door juf Mieke. Juf Mieke zorgt ook voor de zorgwerking en extra ondersteuning in de klas waar nodig.

 • Kleuterturnen : Juf. Steffie geeft turnen op maandag- en dinsdagnamiddag

 • Het schoolreglement en de schooluren kunnen geraadpleegd worden op de

  website van de school. (www.kleuterschool-valkenberg.be)

 • Eetmogelijkheden : ’s middags : soep (met boterhammen) - soep en warme maaltijd

Op het einde van de maand wordt de rekening meegegeven in de agenda, deze wordt vereffend via de rekening van de school.

 • Eventuele onkosten zullen steeds via de schoolrekening verrekend worden, tenzij anders vermeld.
 • Woensdag : Fruitdag : Enkel fruit (liefst geschild en in stukjes gesneden) en water. Ook op de andere dagen geven we de voorkeur aan fruit voor de ochtendspeeltijd, in de namiddag kan een droog koekje.
 • Water : kls brengen eigen flesje water mee, symbooltje wordt eraan bevestigd. Flesje staat gedurende de ganse dag in de klas en wordt ’s avonds terug meegegeven naar huis.
 • Kls hebben een kleuterdagboek (heen- en weer schriftje) dat dagelijks mee naar huis wordt genomen en terug mee naar school wordt gebracht.

Wat vinden we hierin terug ? Brieven, wat opgevallen is in de klas, belangstellingspunt van de week met liedjes en versjes, wat brengen we mee naar de klas, (wat hebben we geleerd in de klas ?)... Jullie geven aan het gelezen te hebben (door kruisje of paraf) en kunnen ook corresponderen via deze weg. We durven ’s morgens jullie hulp vragen om samen met je kleuter het boekentasje leeg te maken :

 • Agenda wordt in de blauwe bak gelegd.

 • Waterflesje wordt in de witte bak gezet (met symbooltje

  errond)

 • Fruit mag in de koelzak (Jules eet een appel).

 • Boterhammen mogen in de andere koelzak.

 • Koek mag in de boekentas blijven.

We zouden willen vragen je kleuter geen speelgoed mee te laten brengen (tenzij het uitdrukkelijk gevraagd wordt in de agenda van je kleuter). De ervaring leert dat het veel problemen kan voorkomen (verloren, stuk, van wie ???).
Om de schoolstart wat gemakkelijker te laten verlopen kan een knuffel ,tutje af en toe wat troost bieden. Dit kan voor een houvast zorgen in het begin.

 • Werkjes, tekeningen worden verzameld en na een periode meegegeven in een zelfgemaakte tekenzak. Deze wordt de volgende dag leeg terug meegebracht naar school.
 • We werken rond belangstellingspunten, thema’s in de klas. Deze zal je terugvinden in de agenda.
  Regelmatig zal er een ‘hoekenweek’ gepland worden. De bedoeling is om terug rust te vinden na een periode waarin vele nieuwe dingen aan bod zijn gekomen, de hoeken verrijkt werden.

Zo kunnen de afspraken opnieuw duidelijk gesteld worden en is er ruimte om het spel in de hoeken wat te verdiepen.

Ons ochtendritueel :

 • Ochtendliedje wordt gezongen (zie CD Steek je vinger in de lucht nr 2 ‘Wakker’): bewegingsliedje wordt afgespeeld (zie CD Steek je vinger in de lucht nr 1 ‘Alles goed’)
 • Kleuter van de dag wordt gekozen uit het groene zakje, vorige kleuter van de dag verdwijnt in het rode zakje.
 • Dagkalender : groen = maan(dag) – blauw = ding dong (deurbel)(dinsdag) – geel = woef (hond)(woensdag) – rood = donder(dag) – oranje = vogeltje is vrij(dag) : deurtje van het huisje gaat open.
 • We kijken naar buiten welk weer het is adhv versje, grote zon... (aan het plafond) en kleine zon... (in het juiste huisje) worden opgehangen.

  “Het weer, het weer... verandert telkens weer. Zon en regen, wind en storm.
  Het weer, het weer... verandert telkens weer.”

 • Aanwezigheden : versje “Ik ben hier, jij bent hier. Tel je met ons mee : 1 – 2 – 3. Is er nog een plaatsje vrij ? Wie is er niet bij ?” Het uiltje van de afwezige kleuter(s) worden in het huisje geplaatst. Afwezigheden worden op een blad genoteerd. Kleuter van de dag brengt dit blad naar het bureau van de directie.

 • Daglijn : De knijper wordt op de juiste plaats gehangen en in de loop van de dag verplaatst.

 • Spel in de hoeken adhv versje en 1ste prent van Bob de Bouwer : “Wat moet ik doen ?”“Zoveel hoeken om te zoeken ! Speelgoed hier, speelgoed daar. Even denken (kiezen). En spelen maar

Een vast verloop van de dag kan je terugvinden in de agenda van je kleuter.

  Ons verjaardagsritueel :

  • Op de dag vóór het feest : Juf en kleuter kijken in het verjaardagsboek

   wat de kleuter leuk of niet leuk vindt voor zijn of haar verjaardag.

  • Op de vooravond van de verjaardag

  • Het buitenraam wordt versierd met ballonnen en grote kroon met naam en

   symbooltje van de jarige kleuter.

  • Kleuter mag de verjaardagskoffer mee naar huis nemen om enkele

   persoonlijke spulletjes mee te brengen naar de klas.

  • De verjaardagsstoel wordt klaargezet en de zelfgemaakte kroon ligt klaar.

  • Op de dag zelf... (de dag wordt opgebouwd adhv de activiteiten die de

   jarige heeft gekozen)

  • Jarige mag op de verjaardagsstoel zitten, hij mag de feestmantel aandoen en zijn kroon opzetten. Hij is de kleuter van de dag !

  • Kringgesprekje ivm ‘jarig zijn’...

  • Kleuter mag de kaarsjes op een foptaart uitblazen.

  • Kleuter mag rechtstaan op de feeststoel en we zingen samen : ‘Lang zal hij

   leven...’ . We maken een groot vuurwerk. Jarige krijgt zoentjes van de juf.

  • De verjaardagskoffer gaat open : Jarige toont’zijn schatten’ en vertelt eventueel. Jarige kan kiezen of er gespeeld wordt met zijn materiaal of liever niet.

  • Kleuters maken een tekening voor de jarige, de tekeningen worden gebundeld in een feestboekje.

  • Jarige mag taart meebrengen en dan vieren we samen feest. Er wordt gezongen en op de taart komt een echt vuurwerkstokje.

  !!! Er worden geen geschenkjes meegebracht door de jarige kleuter !!!

  1. Onze klas telt vele speelhoeken. Om het spel aangenaam te laten verlopen werken we met een hoekenbord : elke hoek heeft een kleur en bij elke hoek hangen een aantal bolletjes in dezelfde kleur. De kleuters hangen het bolletje van hun gekozen hoek rond hun hals. Als de bolletjes op zijn, is de hoek vol en kunnen ze een andere hoek kiezen om te gaan spelen. Ze kunnen ook veranderen van hoek door hun bolletje terug te hangen en een ander te kiezen.
  2. Dit is een groeiproces. De kleuters leren omgaan met regels en afspraken, beurt afwachten...
   Afspraken ivm het opruimen : De zandloper wordt omgedraaid (er mag nog een 3-tal minuutjes gespeeld worden, kleuters mogen niet meer in een ander hoekje gaan spelen.). De tamboerijn speelt : kleuters stoppen met spelen en steken hun handen in de lucht. Het liedje “Wiedewiedewop... !” klinkt en de kleuters ruimen het materiaal in hun hoekje op. Als ze klaar zijn, gaan ze in de kring zitten en mogen ze in een boekje kijken.
  3. Afspraken ivm materiaal op de speelplaats :
   Maandag : Fietsen van de school (GEEN fietsen meebrengen van thuis) Vrijdag : Kls mogen hun eigen fiets meebrengen naar school
  4. Voor de veiligheid van de kinderen willen we vragen, de auto zoveel mogelijk boven te parkeren en je kind(eren) verder te voet naar school te brengen.
   Achteraan in de agenda vind je een medische fiche. Gelieve deze te laten zitten totdat je ze nodig hebt. Deze moet ingevuld worden door de behandelende arts ivm het toedienen van medicatie. Zonder deze toestemming mogen wij je kleuter geen enkele vorm van medicatie geven !
  5. Wij hopen op een open communicatie en vlotte samenwerking, juf Mieke, juf. Steffie en het schoolteam